• Expertise
 • Over ons
 • Team
 • Cliënten
 • Contact
 • EV trash uit China

  Tekst: Danny Hoekzema

  Onze smart mobility expert Danny schrijft regelmatig juridische blogs voor de nieuwsbrief van brancheveniging Doet (Dutch Organisation for Electric Transport).

   

  EV-Trash uit China

  Het kwam tijdens het EV-brancheoverleg al ter sprake: Wist je dat je op Alibaba een type 2 laadkabel kunt kopen voor nog geen 45 euro? Wat een uitkomst, veel goedkoper dan de laadkabels bij de dealer. Of is er toch een reden om ons zorgen te maken? “Het feit dat steeds meer producten via buitenlandse webshops worden verkocht, bemoeilijkt het toezicht”, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op haar website. Met andere woorden: dat goedkope Alibaba-laadkabeltje heeft mogelijk geen enkele veiligheidscontrole gehad, maar zodra er iets misgaat zal de gehele EV-branche erop aangekeken worden. Wat kan de EV-branche hiertegen doen? Wordt het tijd voor een groen vinkje?

  Vertrouwen komt te voet, gaat te paard

  Kort de risicotheorie: Incidenten bij innovatieve producten hebben een veel grotere impact dan incidenten bij ‘bekende’ producten. Eén dodelijk ongeluk met een zelfrijdende UBER en het vertrouwen in autonome voertuigen wordt collectief overboord gegooid. Onterecht. De zelfrijdende auto is waarschijnlijk veel veiliger dan de ‘conventionele’ auto, die bovendien jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen verkeersslachtoffers maakt. Of neem bijvoorbeeld de dodelijke crash van een Tesla halverwege 2016. De vraag die opkwam was: “Zijn elektrische auto’s onveilig?”, het feit dat de bestuurder 155 km/u reed op een provinciale weg werd bijna irrelevant geacht.

  Ripple effect

  Dit komt doordat mensen barslecht zijn in het inschatten van risico’s, vooral wanneer het risico verband houdt met innovatieve (en daarmee onbekende) technologieën. Waar grote incidenten bij bekende technologieën relatief kleine impact hebben, kunnen kleine incidenten bij innovaties juist tot opspraak en consequenties leiden. In potentie kan dit zelfs de gehele branche, inclusief aangrenzende technologieën ontwrichten. Dit wordt ook wel het ‘ripple effect’ genoemd.[1] Een tragisch maar bekend voorbeeld is het ongeval met de Stint afgelopen zomer – waarbij de consequenties voelbaar zijn in de gehele Light Electric Vehicles-sector. Het voorkomen van dergelijke high-impact incidenten zou daarom hoog op het lijstje van de EV-branche moeten staan.

  Welcome to attorney-at-laws paradise 🙂

  Des te meer omdat de ervaring en de verklaring van de NVWA ons leert dat goedkope, vermoedelijk ondeugdelijke producten gemakkelijk op de Nederlandse markt verhandeld kunnen worden. Daarbij is niet alleen het toezichtsysteem ontoereikend, maar ook de wetgeving. Bij gebrek aan specifiekere regelgeving voor de EV-branche zullen de meeste producenten als ‘veiligheidstoets’ voor zijn producten moeten terugvallen op de algemene basisregel “De producenten zijn gehouden uitsluitend veilige producten op de markt te brengen” (artikel 3 Algemene Richtlijn Productveiligheid[2] Wat als ‘veilig’ moet worden aangemerkt is voor interpretatie vatbaar, waarin onder andere de gedragscodes of de stand van de vakkennis een grote rol spelen. Alhoewel dit materiaal is voor een ‘attorney-at-laws paradise’, bieden dit soort regels absoluut geen handvatten voor een verhoogde veiligheid van EV-producte

  Keurmerk als vermoeden van conformiteit

  Om veiligheid te verhogen en high-impact incidenten te voorkomen kan de EV-branche een keurmerk in het leven roepen. Hierin kunnen vage termen als ‘veilig’, ‘gedragscodes’ en ‘stand van de vakkennis’ worden geconcretiseerd door technische normen en standaarden voor te schrijven.[3]Dit leidt in het algemeen tot verbetering van de deugdelijkheid en veiligheid van producten in de gehele branche.[4] Zelfs tot in die mate dat het voldoen aan een keurmerk een ‘vermoeden van conformiteit’ oplevert. Oftewel: doordat aan het keurmerk wordt voldaan, wordt ervan uitgegaan dat het product veilig is totdat het tegendeel bewezen is.

  Keurmerk to ‘kick ass’

  Niet alleen profileert de EV-branche zich hiermee als betrouwbare markt met veiligheid hoog in het vaandel, ook is het keurmerk een manier om ondeugdelijke producten van de Nederlandse markt te houden. Men zal veilige producten herkennen aan het keurmerk, waarbij zij zich er ook van bewust zullen zijn wanneer zij een product kopen wat mogelijk niet voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Met als gevolg dat de EV-branche zich onmiddellijk kan distantiëren van producten zonder keurmerk, bijvoorbeeld wanneer een aantal elektrische auto’s uitbranden door kortsluiting veroorzaakt door een laadkabel zonder keurmerk.

  Kortom: Groen vinkje? Afgevinkt!

  Alhoewel de verkoopcijfers van EV’s momenteel met (drie)dubbele cijfers groeit, is het voor velen onbekende en innovatieve technologie. De branche doet zich er daarom goed aan om zijn eigen business te beschermen en de veiligheid te waarborgen, om het ‘ripple effect’ te voorkomen. Een keurmerk zal de veiligheid, betrouwbaarheid en deugdelijkheid van de EV-branche verhogen. Zet daarom het groene vinkje voor 2019 op de agenda, en zorg dat ‘ie voor het einde van het jaar is afgevinkt.

   

  [1] Slovic en E.U. Weber, Perception of Risk Posed by Extreme Events. In: Regulation of Toxic Substances and Hazardous Waste (2nd edition) (Applegate, Gabba, Laitos, and Sachs, Editors), Foundation Press, Forthcoming.

  [2] Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PbEU 2002, L11/4)

  [3] W. Van Weperen, “De bijdrage van normen en keurmerken aan de produktveiligheid in Nederland en Europa”, TvC 1989, afl. 3, (192) 192.

  [4] C. Stuurman, Technische normen en het recht, Deventer, Kluwer, 1995, 28.

  Over ons

  De Roos Advocaten is an experienced, accessible and transparent law firm. We provide excellent legal advice in the areas of Corporate Law, Intellectual Property Law, Financial Law, Commercial Contract Law and Privacy Law. We are the legal extension of your company.

  Hulp nodig?

  Onze gespecialiseerde advocaten zijn altijd beschikbaar voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek. Heeft u een juridische kwestie waar u vertrouwelijk advies over wilt inwinnen? Aarzel niet om met ons contact te zoeken.

  Ontvang onze nieuwsbrief

   Wij gebruiken jouw emailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief. Niet voor andere doeleinden. Wil je meer weten? Zie hier onze Privacy Policy.