• Expertise
 • Over ons
 • Team
 • Cliënten
 • Contact
 • Financieel recht

  Financieel recht

  Financieel recht is vaak complex. Zeker voor bedrijven met een innovatief businessmodel kan het een uitdaging zijn om in kaart te brengen aan welke verplichtingen zij moeten voldoen.

  Wij hebben ruime ervaring met de advisering van verschillende type (financiële) ondernemingen, bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van markttoegang, het aanvragen van een vergunning of ontheffing, bedrijfsvoering (opstellen intern beleid en procedures) en doorlopende informatie- en rapportageverplichtingen. Onze cliënten zijn zowel FinTechs en growth companies, als gevestigde bedrijven.

  De advocaten van dit team zijn opgeleid bij grote gerenommeerde kantoren waar zij zich gespecialiseerd hebben in het financieel recht. Daarnaast hebben zij ervaring als in-house legal counsel bij gevestigde financiële ondernemingen én bij groeiende FinTechs.

  Wij weten wat er nodig is om snel en efficiënt door het financieel recht te manoeuvreren en om duidelijkheid te verschaffen aan onze cliënten en hun klanten door middel van begrijpelijk en pragmatisch advies.

  Betaaldiensten

  De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest op het gebied van betaalmethoden. De inwerkingtreding van PSD 2 (de Europese richtlijn voor betaaldiensten) in 2019 heeft de deuren geopend voor FinTechs die nieuwe (online) betaal- en rekeningdiensten aanbieden, zoals innovatieve betaalapps en betalingssystemen. Ook heeft PSD 2 ervoor gezorgd dat veel online (handels)platformen binnen de reikwijdte van PSD 2 vallen. Wij vinden deze ontwikkelingen op het gebied van betaaldiensten razend interessant en denken graag mee over de juridische mogelijkheden en aandachtspunten.

  Voor het verlenen van zogenoemde ‘betaaldiensten’ door deze partijen is vaak een vergunning en Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig, tenzij er gebruik kan worden gemaakt van vrijstelling. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan (mede)beleidsbepalers, de bedrijfsvoering, governance en gelden doorlopende informatie- en rapportageverplichtingen, waarover wij graag adviseren.

  Beleggingsdiensten en -activiteiten

  Er zijn de laatste jaren veel interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van beleggingsdienstverlening (waaronder vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution-only). Er zijn verschillende nieuwe spelers op de markt verschenen die innovatieve beleggingsdiensten hebben geïntroduceerd en bijvoorbeeld vermogensbeheer toegankelijker hebben gemaakt voor een groter publiek.

  Voor het verlenen van beleggingsdiensten en -activiteiten is een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank (DNB) vereist. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan (mede)beleidsbepalers, de bedrijfsvoering, governance en gelden doorlopende informatie- en rapportageverplichtingen, waarover wij graag adviseren.

  Cryptocurrencies

  Het omgaan met cryptocurrencies valt onder verschillende (vooral financiële) regels. De uitgifte ervan door middel van een Initial Coin Offerings (ICOs) kan, afhankelijk van het type coin of token (native, utility, payment of security token – of een combinatie daarvan), onder de regels voor de uitgifte van effecten of elektronisch geld vallen. Ook zullen anti-witwasregels in acht moeten worden genomen. Wij hebben uitgebreide ervaring met de uitgifte van uiteenlopende soorten tokens en met verschillende vormen van financiering.

  Daarnaast valt het aanbieden van wallets en fiat-crypto exchanges sinds kort onder de Europese anti-witwasregels (door een wijziging van de Vierde Anti-Witwasrichtlijn). Als gevolg hiervan zullen aanbieders van wallets en exchanges zich moeten registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB) en doorlopend moeten voldoen aan bepaalde regels. Wij kunnen helpen bij deze registratie en denken graag mee hoe aanbieders aan deze regels kunnen voldoen en hoe cryptocurrencies zich tot deze regels verhouden, bijvoorbeeld met behulp van blockchainanalysetools zoals Chainalysis of Elliptic.

  Blockchain

  Blockchain is natuurlijk meer dan enkel cryptocurrencies. Het is waarschijnlijk dat we nog maar een fractie van de mogelijkheden hebben gezien die blockchain zou kunnen bieden. Te denken valt aan zero trust supply chain-oplossingen, identiteitsbewijzen voor mensen die staatloos zijn, een decentraal georganiseerd internet en het faciliteren van een gebalanceerd ‘slim’ energienetwerk waarop iedere energieconsument ook producent is. We begrijpen de complexe eigenschappen van blockchain en blockchaintoepassingen en hoe deze zich verhouden tot wetten die met deze technologie nog geen rekening hebben gehouden

  Crowdfunding

  Crowdfunding wordt gezien als een belangrijk alternatief voor reguliere financiering door bijvoorbeeld banken. In 2019 werd alleen in Nederland al 424 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. Bepaalde vormen van crowdfunding, bijvoorbeeld wanneer geld wordt uitgeleend of aandelen of obligaties worden verkocht, zijn gereguleerd en vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze crowdfundingplatformen zullen een vergunning of ontheffing moeten aanvragen en doorlopend voldoen aan verschillende voorschriften. Wij raden aan om deze regelgeving in een vroeg stadium te betrekken bij de keuze voor het type crowdfundingplatform, aangezien er aanzienlijke verschillen zijn tussen de mate waarin verschillende type crowdfunding gereguleerd zijn. Wij leggen dit graag uit en kunnen helpen bij de eventuele aanvraagprocedure bij de AFM.

  Anti-witwasregelgeving

  Naast de regels over vergunningen en doorlopende informatieverplichtingen, hebben financiële ondernemingen te maken met Europese anti-witwasregelgeving (de Vierde en Vijfde Anti-Witwasrichtlijn). In Nederland staan deze regels in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en de Sanctiewet. De Wwft is overigens niet alleen van toepassing op financiële ondernemingen met een vergunning, maar ook op bijvoorbeeld makelaars, kunsthandelaren en aanbieders van wallets en fiat-crypto exchanges. De Wwft verplicht deze partijen, onder andere, om onderzoek te doen naar hun cliënten, transacties van cliënten te monitoren en in sommige gevallen te melden en hun personeel periodiek op te leiden over de Wwft.

  Wij hebben veel ervaring op het gebied van de Wwft en kunnen niet alleen helpen bij uitleg over deze regels, maar ook over de implementatie in de bedrijfsvoering. Wij stemmen dit advies af op het type bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief is en maken de benodigde procedures zo begrijpelijk en praktisch mogelijk, bijvoorbeeld door gebruik van visuals met duidelijke stappenplannen. Ook geven wij regelmatig Wwft trainingen.

  Fondsmanagers

  Partijen die betrokken zijn bij het collectief beleggen van vermogen van verschillende investeerders en actief zijn in of vanuit Nederland vallen waarschijnlijk onder de Nederlandse wet en regelgeving die van toepassing is op (beheerders/managers van) fondsen (de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of ‘AIFMD’). Wij adviseren verschillende type fondsen over, onder andere, registraties voor het ‘kleine beheerders’ regime, het aanvragen van een vergunning, EuVECA (voor venture capital) of EuSEF (voor sociale ondernemers) label of een Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) en vragen over doorlopende verplichtingen (zoals melding-, informatie- en rapportageverplichtingen, PRIIPs en het beloningsbeleid).

  Krediet

  Uitzonderingen daargelaten, is het in Nederland in principe verboden om geld te lenen aan consumenten zonder een vergunning van de AFM. Ook advies en bemiddeling met betrekking tot dit soort leningen is gereguleerd. Naast het aanvragen van een vergunning of ontheffing, gelden er regels voor het verstrekken en inwinnen van informatie om te voorkomen dat consumenten een te grote lening aangaan (overkreditering). Deze regels over zogenoemd ‘consumptief of hypothecaire krediet’ zijn niet alleen van belang voor banken of andere kredietaanbieders, maar ook voor crowdfundingplatformen, financial leasing, bedrijven die een lening willen geven aan werknemers in het kader van bijvoorbeeld werknemersparticipaties, vergelijkingssites en partijen die producten of diensten aanbieden waarvoor gelijktijdig een lening wordt afgesloten (bijvoorbeeld voor een auto of energiebesparende maatregelen). Wij kunnen helpen met het identificeren welke regels van toepassing zijn.

  Aanbieden van effecten (prospectusplicht)

  Voor het aanbieden van effecten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties en deelnemingsrechten in fondsen) gelden bepaalde voorschriften, tenzij er gebruik kan worden gemaakt van een uitzondering of vrijstelling. Deze regels kunnen een rol spelen op verschillende momenten in het leven van een onderneming, bijvoorbeeld bij een IPO, ICO, het ophalen van financiering middels crowdfunding of wanneer aandelen of Stock Appreciation Rights (SARs) aan werknemers worden aangeboden in het kader van een werknemersparticipatieplan. Op deze momenten kan het verplicht zijn om een (goedgekeurd) prospectus te publiceren. Wij adviseren graag over deze verplichtingen en de vrijstellingen waar gebruik van kan worden gemaakt.

  Wil je meer over Fintech en blockchain lezen? Voor The Country Comparative Guide van The Legal 500 schreven wij de bijdrage over Fintech wetgeving en regulering en Blockchain wetgeving en regulering in Nederland.

  Hulp nodig?

  Onze gespecialiseerde advocaten zijn altijd beschikbaar voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek. Heeft u een juridische kwestie waar u vertrouwelijk advies over wilt inwinnen? Aarzel niet om met ons contact te zoeken.

  Ontvang onze nieuwsbrief

   Wij gebruiken jouw emailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief. Niet voor andere doeleinden. Wil je meer weten? Zie hier onze Privacy Policy.