• Expertise
 • Over ons
 • Team
 • Cliënten
 • Contact
 • Intellectueel Eigendomsrecht

  Intellectueel Eigendomsrecht

  Het intellectueel eigendomsrecht gaat over de rechten op bescherming van intellectuele creaties. Onze advocaten intellectueel eigendomsrecht zijn opgeleid bij grote gerenommeerde kantoren waar zij zich gespecialiseerd hebben in deze materie.

  Merkenrecht

  Het merkenrecht is bedoeld om ‘onderscheidingstekens’ – ofwel merken – te beschermen. Deze tekens kunnen van alles zijn: woorden, cijfers, vormen, kleuren en zelfs klanken en geuren. Door merken herkent het publiek een product of een dienst, en kunnen bedrijven hun producten en diensten onderscheiden van die van concurrenten. Het merkenrecht zorgt aldus voor transparantie in de markt. Wij helpen cliënten met de juiste bescherming van hun merk en staan hen bij in geval van merkinbreuk.

  Auteursrecht

  Het auteursrecht beschermt de intellectuele eigendom van makers van originele, creatieve prestaties. Van een creatieve prestatie is al snel sprake. Denk aan een boek of een tekening, maar bijvoorbeeld ook aan foto’s, film, muziek, en zelfs multimedia en software. De drempel voor het auteursrecht is laag waardoor een creatieve prestatie al snel auteursrechtelijk beschermd is. Een inbreuk is daarmee ook sneller gemaakt. Wij helpen cliënten voornamelijk bij auteursrechtelijke inbreuk.

  Domeinnamen

  Een domeinnaam is onderdeel van een uniek internetadres, ook wel IP-adres genoemd. Een domeinnaam maakt het mogelijk om via een relatief eenvoudige naam een specifieke locatie – bijvoorbeeld een website – op het internet te benaderen. Het recht op een domeinnaam is niet expliciet wettelijk geregeld. Toch kan het gebruik van een domeinnaam inbreuk maken op de rechten van een derde. Bijvoorbeeld merkinbreuk indien de domeinnaam het merk van een ander bevat. Dat is het moment waarop cliënten ons inschakelen en wij hen adviseren. Wij staan cliënten veelal bij tijdens de (verplichte) overdracht naar aanleiding van zo’n inbreuk of bij de aanschaf van domeinnamen.

  Knowhowbescherming

  Knowhowbescherming is de niet wettelijk geregelde bescherming van alle kennis die je als ondernemer hebt opgedaan en alle waardevolle informatie die je hebt verzameld. Met knowhowbescherming voorkom je dat concurrenten of werknemers ervan doorgaan met jouw idee, concept of kennis. Het is een goed alternatief voor een octrooi, dat namelijk een veel langer en kostbaarder proces met zich meebrengt, of wanneer de specifieke knowhow niet octrooieerbaar is. Wij helpen cliënten ervoor te zorgen dat hun knowhow goed beschermd is.

  Modellenrecht

  Het modellenrecht beschermt het uiterlijk van twee- of driedimensionale voorwerpen. Een voorwerp komt in aanmerking voor bescherming als het nieuw is en een eigen karakter heeft qua design. Het modellenrecht biedt de houder van een modelrecht verschillende mogelijkheden, de belangrijkste is dat hij een ander kan verbieden om zijn model te gebruiken of exploiteren. Om een modelrecht in te roepen moet je model wel zijn ingeschreven. Wij staan cliënten met name bij in het geval van inbreuk op hun modelrechten.

  Slaafse nabootsing

  Slaafse nabootsing is het ongeoorloofd namaken van een product of dienst van een ander. Het is voornamelijk van toepassing in het geval van namaakproducten zoals bijvoorbeeld nep merktassen en horloges. Hierbij geldt dat niet het namaken op zich onrechtmatig is, maar het onnodig veroorzaken van verwarring op het gebied van herkomst bij consumenten. Wij helpen cliënten die geconfronteerd worden met deze oneerlijke vorm van concurrentie.

  Reclamerecht

  Het reclamerecht bestaat uit een bonte verzameling van wetten, regels en normen die reclame-uitingen reguleren. De toelaatbaarheid van reclame wordt onder meer geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bijzondere wetten zoals de Warenwet, maar ook door de Reclame Code Commissie. Reclame mag niet oneerlijk – en dus onrechtmatig – zijn jegens consumenten. Maar reclame mag ook niet misleidend of oneerlijk vergelijkend zijn jegens concurrenten. Tot slot mag reclame niet shockerend of kwetsend zijn. Wij kunnen zowel cliënten bijstaan die problemen ondervinden door reclame-uitingen van een ander, alsook cliënten wiens reclame in twijfel wordt getrokken.

  Handelsnaamrecht

  Het handelsnaamrecht dient ter bescherming van de namen waaronder een onderneming wordt gedreven. De naam waarmee een bedrijf zichzelf presenteert is de handelsnaam. Het gaat hierbij alleen om namen bestaande uit letters en cijfers. Andere kenmerken – zoals bijvoorbeeld kleur of vorm- kunnen geen handelsnaam zijn maar bijvoorbeeld wel een merk. Doel van de Handelsnaamwet is om verwarring bij het publiek te voorkomen door het gebruik van misleidende en verwarrende handelsnamen tegen te gaan.

  Hulp nodig?

  Onze gespecialiseerde advocaten zijn altijd beschikbaar voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek. Heeft u een juridische kwestie waar u vertrouwelijk advies over wilt inwinnen? Aarzel niet om met ons contact te zoeken.

  Ontvang onze nieuwsbrief

   Wij gebruiken jouw emailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief. Niet voor andere doeleinden. Wil je meer weten? Zie hier onze Privacy Policy.