• Expertise
 • Over ons
 • Team
 • Cliënten
 • Contact
 • Litigation

  Litigation

  De Roos Advocaten heeft ruime litigation ervaring. Wij staan cliënten bij op het gebied van het ondernemings- en contractenrecht, corporate governance, bestuurdersaansprakelijkheid en bij herstructureringen & insolventies. Deze ervaring wordt ingezet zowel bij het voorkomen en oplossen van geschillen als bij het voeren van procedures. Als dat nodig is leggen we conservatoir of executoriaal beslag.

  Corporate Governance (aandeelhoudersgeschillen)

  Deze geschillen gaan bijvoorbeeld over impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders, het bestuur of de investeerders over het te voeren beleid van de vennootschap. Onderwerpen die aan deze geschillen ten grondslag kunnen liggen zijn bijvoorbeeld de uitkering van winst, de beloning van bestuurders of een koerswijziging van de onderneming.

  Insolventie & herstructurering

  We staan cliënten bij die in financieel zwaar weer verkeren. We helpen de cliënt
  bijvoorbeeld met een herstructurering om faillissement te voorkomen en proberen
  samen met de curator tot een oplossing te komen.

  Stukgelopen samenwerkingsverbanden

  Wanneer er sprake is van geschillen in de context van voorgenomen of afgeronde
  transacties en overeengekomen samenwerkingsverbanden, staan wij cliënten bij. Het kan dan onder andere gaan om claims op grond van het afbreken van onderhandelingen, of vorderingen ingesteld wegens inbreuken op garanties, non-concurrentiebedingen of exclusiviteitsbepalingen.

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  Een andere bron van geschillen is de aansprakelijkheid van bestuurders of
  commissarissen wegens onbehoorlijk bestuur. Wij helpen cliënten een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te stellen of juist zich tegen een (onterechte) aanklacht te verdedigen.

  Hulp nodig?

  Onze gespecialiseerde advocaten zijn altijd beschikbaar voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek. Heeft u een juridische kwestie waar u vertrouwelijk advies over wilt inwinnen? Aarzel niet om met ons contact te zoeken.

  Ontvang onze nieuwsbrief

   Wij gebruiken jouw emailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief. Niet voor andere doeleinden. Wil je meer weten? Zie hier onze Privacy Policy.