• Expertise
 • Over ons
 • Team
 • Cliënten
 • Contact
 • Update: UBO-register vanaf januari 2020 in werking

  Tekst: Soshja Prass

  We worden al een aantal jaren ‘bang’ gemaakt met de plannen voor het UBO-register. De discussie omtrent het UBO-register en het eerste wetsvoorstel werden al gepresenteerd in 2015. Maar nu lijkt het er toch echt op dat het register er gaat komen. Een nieuw heikel punt voor ondernemers?

  Een UBO?

  Even terug naar de basis, wat is nou eigenlijk een UBO? Een UBO (ultimate benefical owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende van de onderneming.

  Bijvoorbeeld als je een bv of nv hebt, gaat het om:

  • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
  • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
  • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

  Dit betekent dat ondernemingen en rechtspersonen vanaf januari 2020 verplicht zijn hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens, zoals de naam en het economisch belang van de UBO, zal openbaar worden gemaakt in het register. Dit register wordt onderdeel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  Het doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit (zoals witwassen) door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het gaat hier dus om de natuurlijk persoon binnen de onderneming of rechtspersoon die feitelijk de beslissingen maakt.

  Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

  • bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
  • overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
  • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
  • rederijen;
  • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
  • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
  • Europees economisch samenwerkingsverbanden.

  Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

  • beursgenoteerde vennootschappen;
  • eenmanszaken;
  • publiekrechtelijke rechtspersonen;
  • verenigingen van eigenaren;
  • enkele historische rechtspersonen;
  • buitenlandse ondernemingen;
  • kerkgenootschappen.

  En nu?

  Als je een onderneming hebt welke valt onder de UBO-registratieplicht, zal de registratieverplichting voor jou gaan gelden. Hierdoor worden een aantal gegevens openbaar gemaakt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zoals je naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang. Zoeken op naam van de UBO is niet mogelijk, je kan enkel op naam van de onderneming zoeken. Het opvragen van deze gegevens kost geld.

  Volgens artikel 47 van de Handelsregisterwet is het handelen in strijd met, dan wel niet voldoen aan een verplichting tot het doen van een opgave ter inschrijving in het UBO-register een economisch delict. Voor dit voorstel wordt de Handelsregisterwet uitgebreid met de mogelijkheid om bestuursrechtelijke sancties op te leggen. De handhaving ligt bij het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst.

  Waar staan we nu?

  Op 4 april 2019 is een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd voor onder andere een wijziging van de Handelsregisterwet 2007. Het wetsvoorstel is op 4 april 2019 na advies van de Raad van State ingediend bij de Tweede kamer. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn, op dat moment dienen alle lidstaten te beschikken over een UBO-register.

  Meer weten over wat het UBO-register precies inhoudt voor jouw onderneming?  Neem contact op met onze financieel recht specialist.

  Over ons

  De Roos Advocaten is an experienced, accessible and transparent law firm. We provide excellent legal advice in the areas of Corporate Law, Intellectual Property Law, Financial Law, Commercial Contract Law and Privacy Law. We are the legal extension of your company.

  Hulp nodig?

  Onze gespecialiseerde advocaten zijn altijd beschikbaar voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek. Heeft u een juridische kwestie waar u vertrouwelijk advies over wilt inwinnen? Aarzel niet om met ons contact te zoeken.

  Ontvang onze nieuwsbrief

   Wij gebruiken jouw emailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief. Niet voor andere doeleinden. Wil je meer weten? Zie hier onze Privacy Policy.